Menu

Salad

Cơm Gạo Lứt

Bún Gạo Lứt

Healthy Drink

Nước Ép

Combo Tặng Kèm Trà Detox

Salad Eatclean

-18%
70.000 quick order button
-17%
75.000 quick order button
-28%
38.000 quick order button
-16%
76.000 quick order button
-18%
70.000 quick order button
-19%
63.000 quick order button

Cơm Gạo Lứt

-21%
56.000 quick order button
-19%
63.000 quick order button
-19%
63.000 quick order button
-17%
72.000 quick order button
-19%
73.000 quick order button
-23%
62.000 quick order button
-21%
63.000 quick order button

Bún Gạo Lứt

-19%
63.000 quick order button
-17%
71.000 quick order button
-16%
76.000 quick order button
-17%
75.000 quick order button
-24%
47.000 quick order button
-17%
71.000 quick order button